Науково-дослідна робота

          

ЗВІТ
про науково-дослідну роботу кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
в 2019 календарному році

ПЛАН
науково-дослідної роботи  кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
на 2020 календарний рік