Освітня програма

           

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА ЛОГІСТИКА (БАКАЛАВР)

Перспективи розвитку кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності пов’язані з введенням у навчальні плани нової освітньої програми  „Підприємництво, торгівля, логістика” в рамках спеціальності „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Враховуючи це, кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Полтавського університету економіки і торгівлі, розпочала підготовку фахівців за ексклюзивною освітньою програмою – “Підприємництво, торгівля, логістика”

Що таке ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА ЛОГІСТИКА (БАКАЛАВР)

Освітня програма «Підприємництво, торгівля,  логістика» дозволяє отримати знання та навички щодо:

Освітньо-професійна програма (2024) 

Освітньо-професійна програма (2023) 

Освітньо-професійна програма (2021) 

ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Основні дисципліни фахової підготовки:

Випускники можуть обіймати посади:

Наші КОНТАКТИ:

Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: 307
Тел.: (0532) 56-06-73

Е-mail: commerce@puet.edu.ua

Завідувач кафедри: к. е. н., професор Балабан Петро Юрійович

Сайт кафедри: http://www.commerce.puet.edu.ua/