Склад кафедри

          

П.І.Б.: Балабан Петро Юрійович

Посада, науковий ступінь: к.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Наукові інтереси: організація і технологія торгівлі, національний кооперативний рух, споживча кооперація

Email: balabanpu@ukr.net

Науковий профіль:

Google Академія:           
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=kp6QNJMAAAAJ

П.І.Б.: Юрко Ігор Вікторович

Посада, науковий ступінь: к.е.н. доцент

Наукові інтереси: бізнес-планування, маркетинг роздрібного торговельного підприємства, інтерактивні методи навчання

Email: ivyurko@gmail.com

Науковий профіль:

Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=gOPqGCEAAAAJ

ORCID  ID:
https://orcid.org/0000-0002-8393-1729

ResearcherID:
https://publons.com/researcher/2126864/

П.І.Б.: Лісіца Вікторія Вікторівна

Посада, науковий ступінь: к.е.н., доцент

Наукові інтереси: роздрібна торгівля, глобалізаційні процеси, формування та функціонування роздрібних мереж, мерчандайзинг

Email: vvlisitsa@gmail.com.

Науковий профіль:

Google Академія: 
 https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&pli=1&user=CdbZaVcAAAAJ

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0001-9304-2901

ResearcherID:
https://publons.com/researcher/1369364/victoriia-lisitsa/

П.І.Б.: Місюкевич Валентина Іванівна

Посада, науковий ступінь: к.е.н., доцент

Наукові інтереси: бізнес-планування, біржова система України, роздрібна торгівля

Email: misukevich1966@ukr.net

Науковий профіль:

Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=0wXsto4AAAAJ

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0002-3051-9677

ResearcherID:
https://publons.com/researcher/2128837/misiukevych-i-valentyna/

П.І.Б.: Балабан Микола Петрович

Посада, науковий ступінь: к.е.н., доцент.

Наукові інтереси: підприємницька діяльність, оптова торгівля, бізнес

Email: nikolaybalaban@gmail.com  

Науковий профіль:

Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=6GsEi4wAAAAJ

П.І.Б.: Іванов Юрій Васильович  

Посада, науковий ступінь: к.е.н., доцент, директор інституту заочно-дистанційного навчання.

Наукові інтереси: управління вищими навчальними закладами, бізнес-плануваня та реінжиніринг бізнес-процесів, логістика в торгівлі

Email: tristar1707@gmail.com

Науковий профіль:

Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=9Ro3AzAAAAAJ

П.І.Б.: Михайленко Олена Миколаївна

Посада, науковий ступінь: к.е.н., доцент

Наукові інтереси: внутрішня торгівля України, регіональні ринки

Email: helmix1106@gmail.com

Науковий профіль:

Google Академія:
 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=NwQFJpMAAAAJ

П.І.Б.: Брацун Алла Олегівна

Посада, науковий ступінь: асистент

Наукові інтереси: роздрібна та оптова торгівля, комерційна діяльність, підприємництво, бізнес-планування

Email: jana0451@gmail.com