Студентська наукова робота

          

Звіт про роботу студентського наукового гуртка за 2022-2023 н.р.

План роботи студентського наукового гуртка 2023-2024 н.р.

          

28.02.2020 року кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності провела зустріч зі школярами Полтавської ЗОШ №20.

Чемпіонат з підприємницької діяльності серед старшокласників "Крок до бізнесу-2020" на завершальному етапі. Вперше він пройшов в ЗОШ № 20 м. Полтава. Команди отримали прибуток, море задоволення від гри та  надію на перемогу в Чемпіонаті міста, який пройде наприкінці березня.

Обласний етап із визначення команди-переможця відбудеться в середині квітня. Готуйтеся, буде запекла боротьба!

          

27.02.2020 року кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності провела зустріч зі школярами Полтавської гімназії №31. Навчалися, граючись.

Школярі з зацікавленістю прийняли участь в грі «Щаблі управління», спробували себе в ролі керівника підприємства, відчули відповідальність за прийняті рішення. За допомогою ділової гри «Аналіз управлінського рішення» гімназисти познайомилися з методикою аналізу ситуації та виявили власні аналітичні здібності.

Отримали взаємне задоволення вiд спілкування. Чекаємо на новi зустрічі!

          

План роботи науково-практичного студентського гуртка „ Сучасні проблеми організації внутрішньої торгівлі в Україні”
на 2019-2020 навчальний рік
(науковий керівник – доц. Місюкевич В.І)

Назва заходу

Термін проведення

Відповідальні особи

Проведення вступного засідання, заслуховування звіту про підсумки роботи за минулий (2018-2019 навчальний рік), затвердження плану роботи на новий 2019-2020 навчальний рік та складу студентів-членів гуртка

вересень
2019 р.

Науковий керівник  гуртка - доц. Місюкевич В.І.
Староста гуртка

Закріплення науково-дослідних робіт за студентами-членами гуртка

жовтень
2019 р.

Науковий керівник  гуртка - доц. Місюкевич В.І.
Викладачі кафедри, члени гуртка

Підготовка  та проведення конкурсу на кращого знавця основ бізнесу

листопад 
2019 р.

Науковий керівник  гуртка - доц. Місюкевич В.І.
Викладачі кафедри

Обговорення результатів науково-дослідної роботи членів гуртка

кожного місяця

Науковий керівник  гуртка - доц. Місюкевич В.І.
викладачі, члени гуртка

Організація та проведення зустрічі з керівниками Полтавської універсальної біржі

грудень
2019 р.

Науковий керівник  гуртка - доц. Місюкевич В.І.
викладачі кафедри

Підготовка та проведення семінару на тему    
«Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні»

січень
2020 р.

Науковий керівник  гуртка - доц. Місюкевич В.І.
Викладачі кафедри

Підготовка наукових робіт студентів-членів гуртка на студентську наукову конференцію ВНЗУ «ПУЕТ»

квітень
2020 р.

Науковий керівник  гуртка - доц. Місюкевич В.І.
Викладачі кафедри, члени гуртка

Організація та проведення зустрічі з керівниками торгово-розважального центру «Київ»

лютий
2020 р.

Науковий керівник  гуртка - доц. Місюкевич В.І.
Викладачі кафедри

Зустрічі за круглим столом:
“Тенденції розвитку електронної комерції в
Україні”

„Краудсорсинг як інноваційний продукт розвитку бізнесу ”

 

„Аутсорсинг логістичних послуг, як перспектива розвитку мережевого бізнесу”

 

 

вересень-листопад
2019 р.

січень-травень
2020 р.

Науковий керівник  гуртка - доц. Місюкевич В.І.
Викладачі кафедри, члени гуртка, підприємці м. Полтави

Підготовка наукових студентських робіт студентів-членів гуртка для участі в конкурсах та конференціях інших  вузів

протягом року

Науковий керівник  гуртка - доц. Місюкевич В.І.
Викладачі кафедри

Підведення підсумків науково-дослідної роботи гуртка за 2019-2020 навчальний рік

травень
2020 р.

Науковий керівник  гуртка - доц. Місюкевич В.І.
Викладачі кафедри, члени гуртка

Організація роботи Молодіжного бізнес-центру із залученням студентів ПУЕТ, інших ВУЗів та нестудентської молоді: проведення 4 тренінгів, 5 круглих столів, консультацій, підготовка бізнес-проектів, пошук потенційних інвесторів згідно плану роботи МБЦ на 2019-2020 н.р.

протягом року

Керівник  МБЦ – доц. Юрко І.В.

 

          

Студентські наукові гуртки і тематика наукових досліджень студентів

Сучасні проблеми розвитку внутрішньої торгівлі України

науково-практичний студентський гурток

ПОЛОЖЕННЯ
про науково-практичний студентський гурток

ВСТУП

Науково-практичний студентський гурток створений з метою більш досконального вивчення предметів, що викладаються кафедрою комерційної діяльності та підприємництва, приділити більше уваги самостійній науковій діяльності студентів з вивчення окремих питань.

Викладачі кафедри комерційна діяльність та підприємництво вважають за необхідне для студентів, що бажають поглибити знання з спеціальних дисциплін, створити умови для праці, надавати додаткової консультації та керувати науковим процесом. Гурток дасть можливість використати теоретичні знання в практичних цілях.

Найбільш актуальним є те, що в час коли формуються ринкові відносини, студенти та викладачі кафедри не бажають стояти осторонь. В основі роботи науково-практичного гуртка є бажання допомогти численним підприємцям, фірмам, які звертаються на кафедру з різними питаннями. Ми вважаємо, що спілкування студентів з бізнесменами, торговими робітниками, представниками контролюючих організацій, а також обмін ідеями та сумісна праця над вирішенням окремих проблем, буде цікава для обох сторін.

1. ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Студентський науково-практичний гурток створений з метою активізування діяльності та впровадження нових практичних форм підготовки студентів, розкриття їх особистих якостей та творчих можливостей. Для викладачів та студентів створюються умови для удосконалення наукової спрямованості при виконанні кафедральних тем, наукових досліджень, підготування доповідей, статей, тез, написання курсових та дипломних робіт, самостійної праці студентів з творчим змістом.

1.2. Робота виконується відповідно до плану, що формується на базі:

1.3. Напрямки роботи науково-практичного гуртка

1.4. Викладачі кафедри допомагають студентам при виконанні запланованих робіт або заказів від підприємців . Представників підприємств різних форм власності. При необхідності кафедрою планується підключення до виконання окремих робіт (тем) викладачів інших спеціальних кафедр інституту.

1.5. Виконання робіт в більшості пов’язане з використанням комп’ютерного обладнання, розробленого та придбаного для цієї цілі програмного забезпечення.

2. СТРУКТУРА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТКА.

2.1. Завідувач кафедри здійснює загальне керівництво, контролює та допомагає встановленню зв’язків з практичними робітниками споживчої кооперації, торгівельними організаціями та окремими особами.

2.2. Науковий керівник науково-практичного гуртка здійснює планування та координацію усіх видів робіт, назначається завідувачем кафедри комерційної діяльності та підприємництва. Науковий керівник веде роботу, разом з викладачами кафедри, по залученню студентів до творчої праці. Науковий керівник контролює якість наукових доповідей.

2.3. Керівники підрозділів формують окремі групи та творчі колективи для виконання окремих напрямків роботи. Вони забезпечують наукове керівництво студентськими колективами та окремими студентами при виконанні робіт загально з планом діяльності гуртка. Керівники підрозділів є активними учасниками диспутів з окремих проблем зі студентами та практичними робітниками. Вони вибирають основні напрямки роботи студентів та творчих колективів.