Студентська наукова робота

          

План роботи науково-практичного студентського гуртка „ Сучасні проблеми організації внутрішньої торгівлі в Україні”
на 2017-2018 навчальний рік
(науковий керівник – доц. Місюкевич В.І)

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавці

1.

Проведення вступного засідання, заслуховування звіту про підсумки роботи за минулий (2016-2017 навчальний рік), затвердження плану роботи на новий 2017-2018 навчальний рік та складу студентів-членів гуртка

Вересень

Науковий керівник, староста гуртка

2.

Закріплення науково-дослідних робіт за студентами-членами гуртка

Вересень-жовтень

Науковий керівник, викладачі, члени гуртка

3.

Підготовка  та проведення конкурсу на кращого знавця бізнесу

Кінець листопада

Науковий керівник, викладачі

4.

Обговорення результатів науково-дослідної роботи членів гуртка

Кожного місяця

Науковий керівник, викладачі, члени гуртка

5.

Випуск газети “Комерсант”

Щомісяця   та до видатних дат

Редколегія

6.

Організація та проведення зустрічі з керівниками Полтавської універсальної біржі

Грудень

Науковий керівник, викладачі кафедри

7.

Підготовка та проведення семінару на тему “ Бізнес очима молоді”

січень

Науковий керівник, викладачі, староста

8.

Підготовка та проведення семінару на тему “Сьогодення бізнес-прогнозування”

лютий

Науковий керівник, викладачі, староста

9.

Підготовка наукових робіт студентів-членів гуртка на студентську наукову конференцію ПУЕТ

березень

Науковий керівник, викладачі, члени гуртка

10.

Організація та проведення зустрічі з керівниками торгово-розважального комплексу„Київ”

квітень

Науковий керівник, викладачі кафедри

11.

Зустрічі за круглим столом:
“Сучасний стан і тенденції формування українських товарних бірж”
„ Сучасні проблеми великого та малого бізнесу в Україні”
„ Підприємницький бізнес та його можливості”
„Комерційні аспекти формування діяльності торгових підприємств”

Протягом року

Науковий керівник, викладачі, члени гуртка, підприємці м. Полтави

12.

Підготовка наукових робіт студентів-членів гуртка для участі в конкурсах інших  вузів

Протягом року

Науковий керівник, викладачі

13.

Підведення підсумків науково-дослідної роботи гуртка за 2017-2018 навчальний рік

травень

Науковий керівник, викладачі, члени гуртка

          

Студентські наукові гуртки і тематика наукових досліджень студентів

Сучасні проблеми розвитку внутрішньої торгівлі України

науково-практичний студентський гурток

ПОЛОЖЕННЯ
про науково-практичний студентський гурток

ВСТУП

Науково-практичний студентський гурток створений з метою більш досконального вивчення предметів, що викладаються кафедрою комерційної діяльності та підприємництва, приділити більше уваги самостійній науковій діяльності студентів з вивчення окремих питань.

Викладачі кафедри комерційна діяльність та підприємництво вважають за необхідне для студентів, що бажають поглибити знання з спеціальних дисциплін, створити умови для праці, надавати додаткової консультації та керувати науковим процесом. Гурток дасть можливість використати теоретичні знання в практичних цілях.

Найбільш актуальним є те, що в час коли формуються ринкові відносини, студенти та викладачі кафедри не бажають стояти осторонь. В основі роботи науково-практичного гуртка є бажання допомогти численним підприємцям, фірмам, які звертаються на кафедру з різними питаннями. Ми вважаємо, що спілкування студентів з бізнесменами, торговими робітниками, представниками контролюючих організацій, а також обмін ідеями та сумісна праця над вирішенням окремих проблем, буде цікава для обох сторін.

1. ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Студентський науково-практичний гурток створений з метою активізування діяльності та впровадження нових практичних форм підготовки студентів, розкриття їх особистих якостей та творчих можливостей. Для викладачів та студентів створюються умови для удосконалення наукової спрямованості при виконанні кафедральних тем, наукових досліджень, підготування доповідей, статей, тез, написання курсових та дипломних робіт, самостійної праці студентів з творчим змістом.

1.2. Робота виконується відповідно до плану, що формується на базі:

1.3. Напрямки роботи науково-практичного гуртка

1.4. Викладачі кафедри допомагають студентам при виконанні запланованих робіт або заказів від підприємців . Представників підприємств різних форм власності. При необхідності кафедрою планується підключення до виконання окремих робіт (тем) викладачів інших спеціальних кафедр інституту.

1.5. Виконання робіт в більшості пов’язане з використанням комп’ютерного обладнання, розробленого та придбаного для цієї цілі програмного забезпечення.

2. СТРУКТУРА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТКА.

2.1. Завідувач кафедри здійснює загальне керівництво, контролює та допомагає встановленню зв’язків з практичними робітниками споживчої кооперації, торгівельними організаціями та окремими особами.

2.2. Науковий керівник науково-практичного гуртка здійснює планування та координацію усіх видів робіт, назначається завідувачем кафедри комерційної діяльності та підприємництва. Науковий керівник веде роботу, разом з викладачами кафедри, по залученню студентів до творчої праці. Науковий керівник контролює якість наукових доповідей.

2.3. Керівники підрозділів формують окремі групи та творчі колективи для виконання окремих напрямків роботи. Вони забезпечують наукове керівництво студентськими колективами та окремими студентами при виконанні робіт загально з планом діяльності гуртка. Керівники підрозділів є активними учасниками диспутів з окремих проблем зі студентами та практичними робітниками. Вони вибирають основні напрямки роботи студентів та творчих колективів.