Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

           

Для мільйонів українців торговельна діяльність стала справою життя, джерелом достатку, запорукою добробуту і стабільності.

Як свідчить світова практика, торгівля була, є і у перспективі залишиться пріоритетним напрямком господарської діяльності країн з ринковою економікою. Її роль суттєво підвищується зі вступом України до Світової організації торгівлі та розвитком міждержавних економічних відносин з країнами Європейського Союзу, що відповідно збільшує потребу в фахівцях, які здатні на високому професійному рівні організовувати та здійснювати торговельну діяльність.

Враховуючи це, кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” першою серед вищих навчальних закладів України, що готують фахівців з торгівлі, розпочала підготовку за унікальною ексклюзивною освітньою програмою – „Підприємництво, торгівля, логістика”.

Освітня програма «Підприємництво, торгівля,  логістика» дозволяє отримати знання та навички щодо:

Випускники спеціалізації «Підприємництво, торгівля, логістика» можуть обіймати посади:

В процесі навчання викладаються наступні дисципліни:

 1. Організація торгівлі
 2. Технологія торгівлі та послуг
 3. Мерчандайзинг
 4. Торговельні мережі
 5. Товарознавство (харчові продукти та нехарчова продукція)
 6. Організація підприємницької діяльності
 7. Торговельне підприємництво
 8. Електронна комерція
 9. Комерційна діяльність
 10. Торговельна логістика
 11. Спецкурс «Категорійний менеджмент»
 12. Бізнес-план
 13. Тренінг-курс: Техніки продажів
 14. Тренінг-курс: Бізнес-план
 15. Економіка торгівлі
 16. Wеb - аналітика
 17. Менеджмент
 18. Маркетинг
 19. Бізнес-комунікації
 20. Організація і технологія зовнішньої торгівлі
 21. Підприємництво
 22. Торговельне підприємництво та інновації
 23. Соціальне підприємництво
 24. Організація підприємницької діяльності в готельному та ресторанному бізнесі
 25. Комерційна логістика
 26. Реінжиніринг бізнес-процесів
 27. Логістика та ланцюги поставок у сфері публічних закупівель
 28. Ринок послуг
 29. Бізнес-планування в готельно-ресторанному господарстві

Викладачами кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності проводиться активна робота з методичного забезпечення дисциплін, що викладаються. Лише за останній період кафедрою видано:

• підручник для вищих навчальних закладів України “Комерційна діяльність” (за ред. проф. Балабана П. Ю.). Автори: Балабан П. Ю., Балабан М. П., Хурса М. М., Михайленко О. М. Видавництво: Харків, 2019 р. (2-ге видання);

• 8 навчально-методичних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України

та інші.

Станом на 1.09.2020 р. питома вага кандидатів наук в загальній чисельності викладачів кафедри складає 87,5 %.

У колективі кафедри – 8 викладачів, в тому числі, 1 професор, 6 кандидатів економічних наук та 1 асистент. Працюють над докторськими дисертаціями 2. У складі кафедри – директор навчально-наукового інституту заочно-дистанційного навчання.

Підвищенню якості викладання сприяють наукові дослідження, які проводяться викладачами кафедри. За час існування кафедрою підприємництва, торгівлі та біржової діяльності виконано 24 бюджетних і 25 госпдоговірних науково-дослідних робіт. На 2020-2021 навчальний рік виконуються дві науково-дослідні роботи.